ลักษณะของเมล็ดกาแฟคั่วที่ควรรู้

เมล็ดกาแฟคั่ว  ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นขั้นตอนแรกในการปรุงรสกาแฟ เนื่องจากเมล็ดกาแฟจะมีลักษณะเล็ก แข็ง ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ การคั่วจะเป็นขั้นตอนที่เผยเสน่ห์แห่งกลิ่นและรสออกมา ความร้อนจากการคั่วจะมีผลต่อน้ำมัน แป้ง โปรตีน และสารเคมีที่อยู่ในเมล็ดกาแฟคั่วออกมา ด้วยเหตุนี้ความแตกต่างของสายพันธุ์กาแฟ และระยะเวลาการคั่ว เป็นส่วนที่กำหนดให้กาแฟมีกลิ่น และรสที่แตกต่างกันออกไป

เราสามารถเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่วสำเร็จ เพื่อนำมาปรุงเป็นกาแฟสูตรต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และเราสามารถรับรู้รสชาติของกาแฟแต่ละถ้วยได้จากสีของเมล็ดกาแฟคั่วซึ่งแตกต่างกันตามระยะเวลาและระดับอุณหภูมิของการคั่วกาแฟที่เป็นมาตรฐานสากล

Light Roast เป็นการคั่วที่แบบอ่อนที่สุด ใช้เวลาน้อย 5-10 นาที ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาฟาเรนไฮต์ กาแฟที่คั่วแบบนี้จะมีสีเหลืองนวลออกเข้มจนถึงสีเหลือง การคั่วในระยะนี้จะทำให้เมล็ดกาแฟยังมีรสเปรี้ยวอยู่ กาแฟที่นิยมคั่วแบบนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ คือ Half City Roast, New England Roast, Cinnamon Roast

Medium Roast เป็นการคั่วแบบปานกลางใช้เวลาประมาณ 11-15 นาที ที่อุณหภูมิประมาณ 400-450 องศาฟาเรนไฮต์ เมล็ดกาแฟจะมีสีเหลืองเข้มจนถึงสีน้ำตาลอ่อน ให้รสหวานเล็กน้อย แต่ก็ยังคงมีรสเปรี้ยวนำอยู่การคั่วในระยะนี้มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น Regular Roast, Brown Roast, City Roast

Viennese Roast เป็นการคั่วแบบเข้มระหว่างนาที ที่ 14-16 ที่อุณหภูมิประมาณ 450 องศาฟาเรนไฮต์ ระยะนี้ผิวของเมล็ดกาแฟจะมีน้ำมันออกมาเคลือบเล็กน้อยการคั่วในระยะนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ คือFull City, หรือ Light French

Dark Brown หรือ Dark Roastใช้เวลาประมาณ 16-18 นาที ที่อุณหภูมิประมาณ400-480 องศาฟาเราไฮต์ เมล็ดจะมีสีน้ำตาลเข้มและมีน้ำมันจากภายในเมล็ดออกมาเคลือบมากขึ้นเรียกการคั่วระยะนี้ว่า French Roast, Deep brown หรือ Cuban Roast

Continental การคั่วแบบนี้เป็นที่นิยมเหมาะแก่การนำไปชงเป็นกาแฟเอสเพรสโซ่ คนคั่งกาแฟต้องใช้ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ ระยะเวลาคั่วประมาณ 17-19นาที เมล็ดกาแฟจะให้กลิ่นหอมจัด ปนกลิ่นไหม้จางๆอันเป็นเสน่ห์ของกาแฟ มีสีน้ำตาลไหม้จนถึงสีดำ และจะมีน้ำมันซึมเยิ้มออกมาเคลือบเมล็ดจนเป็นมันวาว กาแฟคั่วแบบนี้มีรสชาติเข้มข้นมากนอกจากนี้ บางครั้งเรียกการคั่วระยะนี้ว่า Double Roast, High Roast, Espresso บ้างก็เรียกว่า การคั่วแบบ Italian

จะหาสถานที่ซื้อเมล็ดกาแฟคั่วได้ตามร้านกาแฟสด หรือ จำพวก ร้านแฟรนไชส์กาแฟสดก็มี สำหรับคนรักคอกาแฟสดไม่ควรพลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *