เรียนโยคะเพื่อสุขภาพ

การเรียนโยคะนั้น เรามั่นใจว่า หลายๆ คนคงจะพอทราบกันบ้างว่า โยคะป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้คุณ มีสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในและมีรูปร่างที่ดีเมื่อเห็นจากภายนอก หลายคนคงไม่ทราบที่มาของโยคะว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร ก่อนที่เราจะเรียนโยคะเพื่อสุขภาพ เราอาจจะจำเป็นต้องทราบที่มาที่ไปก่อน ว่าโยคะมาอย่างไร

 

โยคะเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของอินเดีย ซึ่งมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ ก็เมื่อประมาณ 3,000 ปี ก่อนคริสติกาล ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนมีความเชื่อว่าโยคะนั้น จะมีมามากกว่า 5,000 ปีแล้ว โดยโยคะนั้นเป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของวัฒนธรรมอินเดีย คือ กําเนิดมาจากประเทศ อินเดีย โดยการนำความผูกพันอยู่กับปรัชญาและศาสนาฮินดู ซึ่งความหมายของโยคะนั้น คำว่าโยคะมาจากรากศัพท์ ยุจ ที่แปลว่า รวม องค์รวม เต็มหรือ Integration สิ่งสําคัญ ของโยคะคือ การที่เรารวมกายกับใจของผู้ฝากเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้โยคะยังหมายถึง กระบวนการที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะดํารงชีวิตอย่างมีองค์รวมให้ได้มากที่สุด ซึ่งนั้นก็รวมไปถึงการทําความรู้จักตัวตนของตัวเองและการลดทอนหรือการขจัดสภาวะต่างๆ ที่บั่น ทอนความเป็นองค์รวม ซึ่งการอยู่อย่างองค์รวม โยคะให้ความสําคัญกับเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้ มนุษย์นั้นจะได้รู้จักมูลเหตุทุกชนิดที่ขาดสมดุล ซึงเป็นการก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและต้องจัดปรับให้มันคืนสู่ความ เป็นปกติ ดังนั้น โยคะจึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาทางด้านจิตและด้านกายของมนุษย์ และ ทางด้านการบําบัดรักษาไปพร้อมๆ กัน

 

ดังนั้น เราจึงมั่นใจได้เลยว่าการเรียนโยคะนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่ดี แต่ยังสามารถช่วยให้เรามีสุขภาพใจ มีความคิดที่ดี มีสติและ ไม่เป็นที่คนร้อน เพราะการเรียนโยคะจะช่วยให้เรามีสติละสมาธิ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ก็สามารถทำได้ แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ต้องการให้คุณทราบว่า คุณไม่จำเป็นต้องไปเรียนให้เสียเงินหรือเปลืองเงินเลย เพราะมีบางที่ ที่เขาเปิดรับสอนฟรี หรือหากคุณไม่มีเวลาจริงๆ แต่ต้องการที่จะลองเล่นโยคะ เพียงแค่คุณปฎิบัติตามคำแนะนำ ทางยูธูปหรือตาม แชเนลต่างๆ บอกได้เลยว่า คุณจะสามารถเล่นโยคะได้อย่างสบายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *